0
0:-
Produkt lagd i inköpslista
Inköpslista
Totalt (inkl moms):
0:-

Åkesson Vin producerar och importerar vin.

Åkesson Vin är ett affärsområde inom företaget Kiviks Musteri AB och har sedan mer än 25 år bedrivit vinimport samt producerat egna viner för den svenska marknaden. Företaget har starka rötter, både i familjen Åkesson men också på den plats där vi levt och verkat i flera generationer – Österlen i Skåne. Målsättningen är att vara en innovativ, utmanande och snabbrörlig aktör på marknaden med en stor lyhördhet gentemot kundernas efterfrågan och samtidigt ligga i framkant vad gäller kommande trender. Flera av våra produkter säljs under Åkesson Vins egna varumärke, men vi importerar och distribuerar även andra producenters viner under deras varumärken. Vi eftersträvar alltid långsiktiga samarbeten och personliga relationer med våra utländska kollegor.

Vi accepterar FN:s Allmänna förklaring för mänskliga rättigheter, FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och arbetar för att målen efterlevs och implementeras i vår verksamhet.
Läs mer

Åkesson Vin – ett affärsområde inom Kiviks Musteri AB.

I södra Sverige på Österlen, finner du Kivik och Kiviks Musteri. Här planterades de äppelträd som skulle bli Sveriges första yrkesmässiga fruktodling och lade samtidigt grunden till familjeföretaget Kiviks Musteri. Året var 1888. Idag ingår Kiviks Musteri i koncernen Kivik Holding som drivs av fjärde generationen Åkesson, Kristina Levinsson och Bengt Åkesson.
Läs mer om Kiviks Musteri

Den svenska marknaden

Sverige har en folkmängd på cirka 10 miljoner invånare med en liten men stadig tillväxt. På denna marknad finns det idag 900 importörer, många är små enmansföretag andra är stora internationella koncerner. För att ett vin ska nå ut på den svenska marknaden måste det finnas på Systembolagets hyllor. Det är här vi lägger all vår kraft.

Systembolaget

Systembolagets uppdrag bestäms av staten och man har i uppdrag att sälja alkohol men med stor omsorg om den svenska folkhälsan. Man arbetar även för en miljömässigt hållbar utveckling, vill öka andelen ekologiska viner, ger stöd till forskning och samarbetar med kommuner i syfte att stoppa langning. Idag (siffror 2021) finns det 450 Systembolagsbutiker och 475 ombud över hela landet och ca 6,200 medarbetare.

Den svenska alkoholförsäljningen

Systembolagets försäljning under 2021 blev 577 miljoner liter, motsvarande en nettoomsättning om 38 miljarder kronor.
Försäljningen av ekologiskt har varit stabil under de senaste åren och andel EKO är ca 14% av total försäljning.
Ekologiskt vin har ökat i både volym och värde och under 2021 stod vin för ca 56 miljoner liter och öl för nästan 18 miljoner liter.

Konsumenten

Det finns olika grupper man kan dela in den svenska konsumenten i för att tydliggöra och försöka exemplifiera hur vi handlar och vilka vi är. Den mycket vinkunnige, den partysugna, de mer traditionella som bara dricker vid speciella tillfällen, de som inte bryr sig och helst köper på rekommendation av en vän. Men en viss trend kan utläsas oavsett gruppering och det är att vi handlar mer ekologiskt och/eller etiskt certifierat, gärna miljövänligt och drycker med lägre alkoholhalt. Dessutom verkar trenden idag gå mot något dyrare viner (även om boxvin fortfarande är den dominerande förpackningen), mousserande viner och ett ökat ölintresse.
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.
Välkommen! Akessonsvin.se innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Är du över 25 år? Nej, ta mig till Kiviksmusteri.se Ja, jag är över 25 år